menusearch
robatsaz.ir

آموزش ساخت ربات

آموزش ساخت ربات
محصولات شرکت - پک ربات ساز2محصولات شرکت - پک ربات ساز2 - پک ربات ساز2 یکی از پرطرفدارترین محصو - لات رباتیک برای ترم دوم دانش آموزان پ - ک ربات ساز2 می باشد و دلیل اصلی آن تن - وع ساخت ربات ها با یک پک است در پک - ربات ساز دو دانش آموزان آموزش های لا
پک ربات ساز2 ، پک ربات تعقیب خط ، پک ربات نوریاب ، پک ربات آتشنشان ، آموزش ساخت ربات ، آموزش ساخت ربات تعقیب خط ،
1992 بازدید، پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
محصولات شرکت - پک ربات ساز1محصولات شرکت - پک ربات ساز1 - پک ربات ساز1 پک رباتیک ربات ساز1 اولی - ن بسته رباتیک ویژه آموزش رباتیک در مد - ارس می باشد در این بسته علاوه بر آموز - ش مکانیک ربات آموزش الکترونیک نیز قرا - ر داده شده است در پک رباتیک ربات
ساخت ربات جنگجو ، ساخت ربات آتشنشان ، ساخت ربات فوتبالیست ، مسابقات رباتیک ، عکس ربات جنگجو ، قیمت ربات جنگجو ، آموزش ساخت ربات جنگجو ،
3155 بازدید، پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
گالری تصاویر - پک ربات ساز2گالری تصاویر - پک ربات ساز2 - پک ربات ساز2 - - /uploadfile/file_portal/site_248 - az2(2).jpg پک ربات ساز2 ویژه دانش آمو - robatsزانی است که ترم اول یعنی ربات س
آموزش ساخت ربات ، ساخت ربات حل ماز ، ساخت ربات تعقیب خط ، عکس ربات تعقیب خط ، عکس ربات آتشنشان ، عکس ربات تعقیب نور ،
890 بازدید، پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
گالری تصاویر - عکس های ربات ساز1گالری تصاویر - عکس های ربات ساز1 - عکس های ربات ساز1 - - /uploadfile/file_po - /pack1.jpg پک کمک آموزشی رباتیک ویژه - تصاویردانش آموزان ترم اول که در این ب
ساخت ربات جنگجو ، عکس ربات جنگجو ، آموزش ساخت ربات جنگجو ، کلاس رباتیک ، عکس کلاس رباتیک ،
904 بازدید، پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
گالری تصاویر - عکس های کلاس رباتیک در سراسر کشورگالری تصاویر - عکس های کلاس رباتیک در سراسر کشور - عکس های کلاس رباتیک در سراسر کشور - - http://robatsaz.ir/uploadfile/file_p - new(2).jpg آلبوم عکس کودکان و دانش آم - o/logoوزان ربات ساز در سراسر کشور ای
کلاس رباتیک ، عکس کلاس رباتیک ، عکس ربات جنگجو ، برگزاری مسابقه جنگ ربات ها ، عکس مسابقات رباتیک ، آموزش ساخت ربات جنگجو ،
910 بازدید، پنج شنبه بیست و پنجم آذر ۹۵
محصولات شرکت - آموزش ساخت ربات نمازخوانمحصولات شرکت - آموزش ساخت ربات نمازخوان - آموزش ساخت ربات نمازخوان آموزش تصویری - ساخت ربات انسان نمای نمازخوان توسط پ - ک های رباتیک ربات ساز آموزش ساخت ربا - ت نماز خوان به صورت تصویری یکی دیگر ا - ز دستاوردهای موسسه می باشد که دانش آم
ربات نمازخوان ، ساخت ربات نمازخوان ، آموزش ساخت ربات نمازخوان ، عکس ربات نمازخوان ، ربات انسان نمای نمازخوان ،
1990 بازدید، چهارشنبه بیست و نهم دی ۹۵
مقالات علمی رباتیک - آموزش ساخت ربات آتشنشانمقالات علمی رباتیک - آموزش ساخت ربات آتشنشان - آموزش ساخت ربات آتشنشان /uploadfile/ - G_3817.JPG آموزش ساخت ربات آتشنشان به - -رباتیک/IM صورت ویدیویی و به صورت خیل - الات-علمیی ساده جهت درک اولیه ساخت ر - یت/مقباتیک علمی است که هر دانش آموز د
آموزش ساخت ربات آتشنشان ، ساخت ربات آتشنشان ، ربات آتشنشان ، روش ساخت ربات آتشنشان ،
326 بازدید، چهارشنبه سوم مرداد ۹۷
مقالات علمی رباتیک - آموزش ساخت ربات فوتبالیستمقالات علمی رباتیک - آموزش ساخت ربات فوتبالیست - آموزش ساخت ربات فوتبالیست - /uploadfile/file_p - G_3810.JPG آموزش ساخت ربات فوتبالیست - باتیک/IMبه صورت خیلی ساده و امکان شرک - ات-علمی-رت در مسابقات ربات های فوتبال
ربات فوتبالیست ، ساخت ربات فوتبالیست ، آموزش ساخت ربات فوتبالیست ، روش ساخت ربات فوتبالیست ،
318 بازدید، پنج شنبه چهارم مرداد ۹۷
مقالات علمی رباتیک - آموزش ساخت ربات انسان نمای نماز خوانمقالات علمی رباتیک - آموزش ساخت ربات انسان نمای نماز خوان - آموزش ساخت ربات انسان نمای نماز خوان - - /uploadfile/file - -48-27.jpg آموزش تصویری ساخت ربات انس - 02-18_12ان نمای نماز خوان یا به عبارت
آموزش ساخت ربات انسان نما ، آموزش ساخت ربات انسان نمای نمازخوان ، ربات انسان نما ، ربات انسان نمای نمازخوان ، ساخت ربات انسان نمای نمازخوان ،
368 بازدید، یکشنبه هفتم مرداد ۹۷
مقالات علمی رباتیک - آموزش ساخت ربات جرثقیلمقالات علمی رباتیک - آموزش ساخت ربات جرثقیل - آموزش ساخت ربات جرثقیل /uploadfile/f - casdac.JPG آموزش ساخت ربات جرثقیل به - باتیک/xکمک سازه ها موتور گیربکس و برد - لمی-رکنترل پک ربات ساز1 به صورت تصویر - لات-عی در پک ربات ساز1 علاوه بر آموز
ساخت ربات جرثقیل ، آموزش ربات جرثقیل ، آموزش ساخت ربات جرثقیل ، ربات جرثقیل ،
288 بازدید، یکشنبه هفتم مرداد ۹۷
شرکت سازنده